BOENDEINFO

Fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning


Storholmen AB svarar för Fastighetsskötsel (rondering), Storholmen direkt (portalen där ärenden registreras) och ekonomisk förvaltning. Kontakt info@storholmen.se tel 0771-786 746.


Storholmen ska kontaktas vid såväl frågor, anmälan och felanmälan. De i sin tur lotsar till styrelsen de ärenden som ska avhandlas där. På detta sätt blir allt dokumenterat och spårbart.


Sedan 1 maj 2020 sköter styrelse Driftansvarig förvaltning och utreder hur fastighetsförvaltningen ska skötas framöver.


Fakturaadresser

Brevfakturor skickas till

Brf Plåtslagaren 1

c/o Storholmen "600"

Box 56012

102 17 Stockholm


Fakturor via e-mail skickas till info@storholmendirekt.se


Teknisk förvaltning

Henrik Thörnqwist, HUIT AB är teknisk förvaltare. Han har på nära håll följt och påverkat den tekniska utvecklingen i vårt hus sedan ca 30 år.

Delaktighet och inflytande

Bostadsrättsföreningar bygger på tanken att alla drar sitt strå till stacken för att skapa trivsamt boende i välskötta hus med låga boendekostnader. Ditt engagemang och inflytande utövas i styrelsen, i arbetsgrupper, via förvaltaren Storholmen och på föreningsstämmorna.


Kontakta valberedningen om du vill bidra i styrelsearbete. Kontakta styrelsen om du vill driva projekt eller medverka i arbetsgrupp.


Boendes ansvar

Som medlem ansvarar du för reparation, underhåll och brandskydd i din lägenhet.


Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för reparation, underhåll och brandskydd i allmänna ytor samt fastighetens grund, fasad och tak.


Stadgar och ordningsföreskrifter

Föreningens rättesnöre för god bomiljö är stadgarna, som fastställs av medlemmarna vid årsstämma och ordningsföreskrifterna, som fastställs av styrelsen. Dessa gäller för alla boende, medlemmar såväl som inneboende och hyresgäster.


Årsavgift

Årsavgift debiteras och ska betalas kvartalsvis i förskott. Det går även att få månadsvisa fakturor efter anmälan till Storholmen. Avgiften täcker föreningens löpande kostnader för drift och underhåll samt avsättning till fonder. Föreningen strävar efter att hålla årsavgiften låg. Beslut om årsavgiften fattas av styrelsen.


Inre reparationsfond

En inre reparationsfond finns för varje lägenhet i föreningen. Fram till 1 jan 2017 har en del av månadsavgiften avsatts till reparationsfonden och skall användas för att reparera eller höja standarden på lägenheten. Kontakta Storholmen för att få veta det aktuella beloppet för din lägenhet. Uttag ur reparationsfonden görs som en kvittoredovisning och skickas till vår förvaltare Storholmen.


Från och med 1 jan 2017 avsätts inte längre medel för inre reparationsfond.


Uthyrning, lägenhetsrenovering mm

och annan boendeinfornation - se respektive rubrik under Boendinfo.


Fakta om bostadsrätt

Om bostadsrätt, info från Bostadsrätterna.