BOENDEINFO

Kontakta valberedningen om du vill bidra i styrelsearbete. Kontakta styrelsen om du vill driva projekt eller medverka i arbetsgrupp.


Boendes ansvar

Som medlem ansvarar du för reparation, underhåll och brandskydd i din lägenhet.


Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för reparation, underhåll och brandskydd i allmänna ytor samt fastighetens grund, fasad och tak.


Stadgar och ordningsföreskrifter

Föreningens rättesnöre för god bomiljö är stadgarna, som fastställs av medlemmarna vid årsstämma och ordningsföreskrifterna, som fastställs av styrelsen. Dessa gäller för alla boende, medlemmar såväl som inneboende och hyresgäster.


Boendeavgift

Boendeavgift (hyra) debiteras och betalas kvartalsvis i förskott. Det går även att få månadsvisa fakturor efter anmälan till Storholmen. Avgiften täcker föreningens löpande kostnader för drift och underhåll.


Inre reparationsfond

Inre reparationsfond avskaffades 2017. Kontakta Storholmen för att få veta det aktuella beloppet för din lägenhet. Uttag ur reparationsfonden görs som en kvittoredovisning och skickas till vår förvaltare Storholmen.