GARAGE & P-PLATS

Parkeringsplatser

Det finns 17 P-platser på gården. Platserna 1-14 har har motorvärmaruttag. De tre platserna 15-17 närmast garagen disponeras av vår hyresgäst som har kontor i markplan.


Föreningen har ett antal bilplatser, dvs 17 P-platser på tomten och 6 garage i fastigheten. Bilplatserna är avsedda för eget bruk och får inte hyras eller brukas av annan än innehavaren.


Bilplats kan inte överlåtas till annan, t ex från säljare till köpare av lägenhet i föreningen.


Endast bostadsrättsinnehavare kan hyra bilplats och till varje lägenhet kan bara en plats hyras.


Köförfarandet

För att köa till bilplats krävs att sökande äger ett fordon i kördugligt skick och avser att nyttja bilplats för fordonet.


Bostadsrättsinnehavaren ställer sig i kö genom skriftlig anmälan till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller en underskriven lapp i föreningens brevlåda i entréhallen. Anmälan ska innehålla datum, lägenhetsnummer och namn. Kvittens på köplats sker via returmail från styrelsen.


Endast innehavare av P-Plats har möjlighet att anmäla sig till kö för garage. Om en sökande redan har en P-plats och köar för Garage, så sägs det första avtalet upp samtidigt som hen får tillträde till den nya platsen.


Erbjudande om plats meddelas skriftligt i brev och telefon till sökande. Det skall besvaras inom 7 dagar.


När den sökande tackat ja till bilplatsen, skickas två avtal till sökande för påskrift.


När sökande tackat nej till bilplats går erbjudandet till nästa person i kön. Sökande behåller därefter sin plats i kön.


Sökande som tackat nej till erbjudande om bilplats två gånger placeras sist i kön.


Ändringar i köordningen kan endast ske efter styrelsebeslut.


Tillfälligt avstå bilplats

Den som tillfälligt inte har behov av P-plats/garage kan avstå platsen till den medlem som står närmast i kö. Den som avstår sin plats ställs först i kön för att få ny plats.

Garage

6 garageplatser ligger i markplanets söderläge.


Hyreskostnad

P-plats kostar 300 kr/månad.

Garage kostar 833 kr respektive 900 kr/månad beroende på storlek.

Garage- och P-platsernas placering och numrering.


Kötiden

Kötid till P-plats och garageplats lång, men hur lång går inte att säga eftersom det varierar över tid. Medlemmar uppmanas att under tiden söka boendeparkering via Solna kommun.


Kolla din köplats

Förteckning på köande till bilplats ges av styrelsen eller via mapp från styrelsens drive. Information om hur den blir tillgänglig redovisas på Medlemsformation. Informationen om köplats till parkering är bara tillgänglig för medlemmar.