GARAGE & P-PLATS

Parkeringsplatser

Det finns 17 P-platser på gården. Platserna 3-4 och 5-6 har laddare för el/elhybridbil. Övriga p platser har uttag för motorvärmare. De tre platserna 15-17 närmast garagen disponeras av vår hyresgäst som har kontor i markplan (det finns 2 laddplatser som kan utnyttjas av medlem,ar efter kontorstid).


Föreningen har 17 P-platser på tomten och 6 garage i fastigheten. Bilplatserna är avsedda för eget bruk och får inte hyras eller brukas av annan än innehavaren.


Bilplats kan inte överlåtas till annan, t ex från säljare till köpare av lägenhet i föreningen.


Endast bostadsrättsinnehavare kan hyra bilplats och till varje lägenhet kan bara en plats hyras.


Köförfarandet


Bostadsrättsinnehavaren ställer sig i kö genom skriftlig anmälan till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller en underskriven lapp i föreningens brevlåda i entréhallen. Anmälan ska innehålla datum, lägenhetsnummer och namn samt om anmälan gäller parkering och/eller garageplats. Kvittens på köplats sker via returmail från styrelsen.


Erbjudande om plats meddelas skriftligt och via telefon till sökande. Det skall besvaras inom 7 dagar. När den sökande tackat ja till bilplatsen, skickas två avtal till sökande för påskrift.


Om sökande tackat nej till bilplats går erbjudandet till nästa person i kön. Sökande behåller därefter sin plats i kön. Sökande som tackat nej till erbjudande om bilplats två gånger placeras sist i kön.


Ändringar i köordningen kan endast ske efter styrelsebeslut.


Tillfälligt avstå bilplats

Den som tillfälligt inte har behov av parkeringsplats/garage kan avstå platsen under en viss tid till den medlem som står först i kö. Att däremot upplåta sin plats till annan under längre tid, eller i övrigt bryta mot reglerna för bilplats, innebär att man förlorar platsen.


Styrelsen ska informeras om den tillfälliga ändringen och under vilken tidsperiod den avser. När tidsperioden löpt ut återgår parkeringplatsen till den som avstått sin plats och den som tillfälligt använt platsen återfår sin köplats.

Garage

6 garageplatser ligger i markplanets söderläge.


Hyreskostnad 

P-plats kostar ca 428 kr/månad. Kostnad för elförbrukning och stolpe tillkommer för laddplatser.

Garage kostar ca 1 190 kr/månad beroende på storlek.

Ytterligare en avgift tillkommer för laddstolpe.

Garage- och P-platsernas placering och numrering.


Kötiden 

Kötid till P-plats och garageplats lång, men hur lång går inte att säga eftersom det varierar över tid. Medlemmar uppmanas att under tiden söka boendeparkering via Solna kommun. 


Kolla din köplats

Förteckning på köande till bilplats ges av styrelsen eller via mapp från styrelsens drive. Information om hur den blir tillgänglig redovisas på Medlemsformation. Informationen om köplats till parkering är bara tillgänglig för medlemmar.


Laddplatser för el och elhybridbilar

Från och med våren 2022 har styrelsen utrustat p plats 3-4, 5-6 samt garage G5,G6 med laddare. Kostnaden för dessa tas ut via hyra (självkostnad).


Föreningen har två elbilsladdare som är till för vår förenings medlemmar som saknar p-plats men har laddhybrid eller elbil och vill kunna ladda hemma. P-platserna är tillgängliga vardagar 17-07, samt helger. Övrig tid används p-platserna av företaget som hyr lokaler av oss i nedre planet.


Principen för tillgång till platserna är först-till-kvarn, är det ledigt, parkera och börja ladda. Efter att ni laddat fullt, lämna p-platsen så fort som möjligt för att ge andra möjlighet att ladda.


Maila till styrelsen@nybodagatan3solna.se och anmäl intresse (ej bindande) så får ni instruktioner för hur ni kommer igång och vad det kostar.


OBS! P-platserna är till för laddning av elbilar, övrig parkering undanbedes.