NYINFLYTTAD

Välkommen

till oss på Nybodagatan 3 i Solna.

Det mesta du behöver veta finner du under

Boendeinfo och en mängd flikar därunder.


Introduktion

Vi vill träffa dig för att visa lokalerna och ge en muntlig introduktion. Kontakta styrelsen@nybodagatan3solna.se så ordnar vi ett möte.


Kort introduktion i bokstavsordning

Anmälan, felanmälan – Storholmen 0771-786 746 eller direkt@storholmendirekt.se

Avgiftsbetalning - kvartalsvis i förskott eller enl. ök.

Bilparkeringsplats - ställ dig i kö hos styrelsen.

Blogg nybodagatan3solna.blogspot.com

Bredband & IP-telefoni - ingår, se Telenor informerar.

Cykelparkering - cykelgarage på gården och cykelförråd i källaren. Nyckel till cykelgarage kvitteras ut genom styrelsen.

El – teckna eget avtal.

Förråd – 2 st, eget lås.

Försäkring - teckna egen hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. Fastigheten är försäkrad i Länsförsäkringar.

FaceBookgrupp för medlemmar nybodagatan3solna, ansök via FB

Förvaltning – Storholmen (ekonomi), styrelsen (fastighet) & Huit AB (teknik).

Hemsida – www.nybodagatan3solna.se

Hobbyrum - längst bort i tvättstugans korridor.

Introduktion – kontakta styrelsen@nybodagatan3solna.se.

Låsbrickor till porten – 3 st ska du få överta från din företrädare. Vid introduktionen ska brickornas nummer noteras för att säkra deras funktion.

Medlemsinfo – anslagstavla, hemsidans blogg och sluten FB-grupp.

Namn på dörren - anmäl till Storholmen.

Nycklar – minst 2 st lägenhetsnycklar ska du få från föregående ägare.

Porttelefon - anmäl till Storholmen för att bli registrerad.

Portkod - gemensam kod saknas, anmäl dig för individuell tillfällig portkod till Storholmen.

Sopor – sopnedkast för brännbara hushållssopor, pappersåtervinning till höger vid källardörren, övriga sopor hänvisas till återvinningsstationer i närheten.

TV – basutbud via Telenor ingår.

Tvättstuga tork- & mangelrum – i källaren, manuell bokning.

Vatten, värme, sanitet – ingår i boendeavgiften.


Styrelsekontakt

mail styrelsen@nybodagatan3solna.se

eller med lapp till styrelsebrevlådan i entréhallen.


Medlemsengagemang

Vill du engagera dig i styrelsearbete, ta kontakt med valberedningen. Vi behöver blandad kompetens. Vill du engagera dig i en arbetsgrupp kontaktar du styrelsen.


Föreningen

Föreningens syfte är att värna gemensamma angelägenheter, som att fastigheten och ekonomin sköts på ett hållbart sätt. På medlemsstämman i maj utser medlemmarna den styrelse som ska vara medlemmarnas förlängda arm att verka för detta. Förarbetet görs av valberedningen.

När du flyttar in

Porten öppnas med de låsbrickor du erhållit vid köpet. Gemensam portkod saknas.Vänligen notera att entrédörren inte får kilas upp eller på annat sätt hållas öppen. Det förstör dörren och dörrmekanismen. Dörren kan ställas upp och hur du gör det visas på ett anslag vid sidan om dörren och på själva dörrstängningsmekanismens knappar ovanför dörren.


Trappa och hiss

I fastigheten finns två hissar, en större och en mindre. Den större högra hissen går mellan källare och 12-e våningen. För att komma till källaren behöver du använda låsbrickan. Den mindre vänstra hissen är hälften så stor och går mellan entréplan och 12-e våningen. Vindsförråden nås via trappa från våning 12.


Porttelefonen

Anmäl till Storholmen, vår förvaltare, för att bli registrerad i porttelefonen. och ev tillfällig portkod Se Lås och porttelefon. OBS - det sker inte automatiskt, du måste anmäla.


Namn på dörren

Anmäl till Storholmen att du vill få namn på dörren.


Avgiftsbetalning

Månadsavgiften faktureras av Storholmen och du betalar kvartalsvis i förskott. Vill du betala månadsvis istället anmäler du detta till Storholmen. Det kostar inget extra. De välkomnar autogiro.


Elavtal och försäkring

Du träffar själv avtal med med önskad leverantör.


Sopor

Hushållssopor slängs i det ena sopnedkastet i trapphuset och tidningar i tidningsrummet, som ligger i markplan, dörren th i källaringången. I övrigt, se sopor. Sopsugbilen kommer vanligen fredag morgnar och suger brummande upp våra sopor.


Bostadsförsäkring

Du måste ha bostaden försäkrad. Styrelsen rekommenderar dessutom att du har bostadsrättstillägg i din bostadsförsäkring. Det täcker kostnader för skador på fast inredning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ordna med detta och för att få detaljerad info.


Förvaltning

Storholmen AB är vår förvaltare inom ekonomi och fastighetsskötsel samt ärendedokumentation. Det är av Storholmen du får faktura på boendeavgiften. Varje tisdag ronderar en fastighetsskötare i vårt hus.


Medlemmar anmäler och felanmäler till Storholmen, som lotsar ärenden dit de ska.