FELANMÄLAN & ÄRENDEN

Alla frågor, förslag, anmälningar och ärenden angående drift, underhåll och ekonomisk förvaltning anmäls enligt nedan. 


Styrelsen

Mail till styrelsen: styrelsen@nybodagatan3solna.se


Driftia Förvaltning AB (Driftia)

Hemsida: www.driftia.se 

Telefon: 08-744 44 33 

Postadress: Grossistvägen 6, 100 74 StockholmFelanmälan teknisk förvaltning

Driftstörningar- och underhållsfel anmäls till Driftia på deras hemsida www.driftia.se via ett formulär till vänster på startsidan.


Ekonomi/fakturaärenden

Ärenden gällande fakturor, lägenhetsutdrag, hyresavier och liknande anmäls till vår ekonomiska förvaltare Storholmen här: formulär. 

Akut anmälan

Vid fara för liv eller fastighet:

Brand, inbrott eller livsfara – ring 112

Stora hissen står - anmäl enligt info i och vid hissen.

Fastigheten i fara - anmäl till Driftia. 


Utanför arbetstid anmäls akuta ärenden till 

Fastighetsjour 08-744 09 50

Skall användas restriktivt eftersom varje larm debiteras föreningen. Missbruk debiteras den som larmat.

Rutiner vid fel

Det finns situationer där vi själva kan åtgärda fel innan felanmälan görs. Se Rutiner vid fel