RUTINER VID FEL

Rutiner vid fel


Här beskriver vi olika situationer för felsökning innan du gör felanmälan.


Under rubriken Felsökning beskrivs

  • Elförsörjning

  • Hissar

  • Inpasseringssystem för portar, dörrar, porttelefon och garagedörrar.

  • Krånglande låsta dörrar till allmänna utrymmen

  • Uppställning av ytterdörr

  • Tvättstugor

  • Vattenförsörjning

  • Ventilationssystem

  • Värmesystem och varmvatten

Felsökning


Elförsörjning

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna avstängningar av el flera dagar i förväg. Är det strömlöst utan att avisering skett gör följande.


1. Kontrollera först om elfelet bara avser din lägenhet eller hela huset eller hela området genom att tittat ut i trappan eller utomhus (när det är mörkt). Är felet allmänt gå till punkt 5.


2. Är det bara din lägenhet som är strömlös är det antingen en huvudsäkring som har gått eller, om din lägenhet är utrustad med det (ej standard), en lokal jordfelsbrytare slagit ifrån.


3. Jordfelsbrytaren finns i din egen lägenhet. Kontrollera vilken lampa eller maskin som förorsakat kortslutningen. Gör den strömlös och slå därefter på jordfelsbrytaren. Reparera först lampan eller maskinen och anslut sedan den till elnätet.


4. Har du inte jordfelsbrytare är det en huvudsäkring som gått. Som du själv byter på våningsplanet. Skåp som sitter i på ena sidan på våningsplanet.


5. Om du har en Smartphone eller dator med batteridrift och trådlös kommunikation kan du vid ett allmänt fel gå till Vattenfalls hemsida där driftsstörningar presenteras. www.vattenfall.se/sv/aktuella-stromavbrott.htm


6. Avvakta tills strömmen återvänder. Slå under tiden ifrån större förbrukare typ spis, strykjärn, kaffebryggare etc. så att de inte går igång utan din kontroll. Gå försiktigt i trapphusen eftersom endast nödbelysning är igång. Av denna orsak är det förbjudet att ha mattor, barnvagnar, kälkar etc. i trapphusen. Kontrollera om någon sitter fast i hissen och informera vederbörande. Portlåsen har batteri back-up men du måste öppna dörren manuellt själ


VARNING. Borra aldrig i väggar eller tak utan att först kontrollerat var elledningar går. Träffar du en elledning kan det medföra fara för livet.


TIPS. Ha alltid fungerande ficklampa, stearinljus och tändstickor hemma som back-upp.


Hissar

Fel och brister på hissarna skall anmälas enligt anslag i hissarna. Om person sitter fast i en hiss - använd larm och nödtelefon inne i hissen.


Var aktsam om hissarna och ge akt på att föremål, kläder, hundkoppel, leksaker etc. inte fastnar i hissen. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet kan den som förorsakar stopp av hiss bli betalningsansvarig.


Inpasseringssystem för portar, dörrar, porttelefon och garagedörrar

Vid fel på inpasseringssystemet och /eller porttelefonen skall fel anmälas till via web, mail eller telefon.

Kontaktuppgifter: Felanmälan och ärenden


Om du tappat bort låsbrickor eller utelåst – kontakta låssmed med dygnet-runt-jour.


Rutinen finns anslagen i entréhallen vid dörröppnaren.


Krånglande låsta dörrar till allmänna utrymmen

Om en läsare visar blinkande röd gubbe

Om läsaren låser upp sig vid passage men blinkar rött efteråt betyder det att batterierna i den har börjat ta slut. Felanmäl detta till styrelsen så byter de batteriet så snart som möjligt.


Om du inte kommer in och läsaren visar röd gubbe

Det händer att de passiva läsarna vid tex tvättstuga och cykelrum visar röd gubbe så att du inte kommer in. Gå då till närmaste aktiva läsare (hiss eller ytterdörrar) och håll brickan framför läsaren några sekunder och grön gubbe visas. Därefter återvänder du och öppnar dörren på vanligt sätt. Fungerar det ändå inte, kan du vika handtaget uppåt och göra ett nytt försök.


Uppställning av ytterdörr

Om du behöver ställa upp dörren, så ändrar du inställning i den grå lådan på vänster sida av dörröppnaren.


OBS - Kila inte upp dörren, det förstör stängningsmekanismen som då behöver repareras av fackman.


Informera utomstående personer som hjälper dig, t ex med flytt, hur dörren ska hanteras.

Uppställning av ytterdörren - Ställ vänster knapp i läge II. Rör inte höger knapp. När du nu öppnar dörren, kommer den att stanna öppen.

Återställning i grundläge - Ställ vänster knapp i läge I. Rör inte höger knapp. När du nu öppnar dörren, kommer den att stänga sig som vanligt.


Rutinen finns anslagen intill dörröppnaren i entréhallen.


Tvättstugor

Fel i tvättstugor på maskiner och utrustning kan normalt inte betraktas som akuta eftersom det finns fyra maskiner och fyra torktumlare, ett torkrum.


Vattenförsörjning

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna vattenavstängningar genom anslag i porten flera dagar i förväg. Är det ändå inget vatten utan att avisering skett gör följande.


Gå till Stockholm Vattens egen hemsida för driftstörningar och läs vad som gäller: http://www.stockholmvatten.se/privat/attenlackor/

Stäng alla kranar som varit öppna så att inte vatten strömmar ut utan din kontroll när det återvänder.


Ventilationssystem

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna avstängningar flera dagar i förväg. Är det ändå ingen mekanisk frånluftventilation gör följande.


1. På vinden finns frånluftsfläktar som drivs med el. Är det elavbrott går givetvis inte dessa fläktar.


2. Är det inte elavbrott och fläktarna går ändå inte kan det vara några tänkbara orsaker. Felanmälan skall ske till Storholmen.


Värmesystem och varmvatten

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna avstängningar genom anslag i entréhallen flera dagar i förväg. Är det ändå inget varmvatten eller värme på ett eller flera element gör följande.


1. Känn på alla element i lägenheten. Känn också på alla vertikala stigarledningar som för värmen från ovan liggande lägenhet. Observera att termostatvredet alltid skall vara fullt uppvridet d v s på läge 3. Är alla element i lägenheten kalla gå till punkt 3.


2. Är bara ett element eller en stigarledning kall så pröva med att lufta elementet. Detta sker med en lite specialnyckel som bör finnas i lägenheten. Luftvredet sitter på elementets motsatta sida mot termostatvredet. Med nyckel vrid försiktigt ett kvarts varv motsols till luft eller vatten kommer fram. Håll en kopp under. All luft skall släppas ut. Så fort vatten kommer fram är elementet luftat. Vrid åt luftvredet ordentligt när det är klart! Vänta en god stund för att se om värmen återkommer. Sker inte det gå tillpunkt 3.


3. Felanmälan skall ske till S-AB. Var beredd att precisera lägenhetsnummer och läge i huset på stigarledning.