CYKLAR

Föreningen har prioriterat miljövänligt cyklande genom att låta bygga generösa cykelgarage. De invigdes i oktober 2019.


Cykelgarage på gården

Det finns totalt 64 platser i gårdens två garagelängor för cyklar och ytterligare plats för mopeder i sektionen närmast Skytteholmsparken.


Cykelförråd i källaren

Fastighetens cykelförråd i källaren nås via dörren till vänster om huvudentrén eller via huvudentrén och den stora hissen till källaren. Här finns en enklare mek-station. Cykelförrådet är till endast för cyklar.


Nyckel

Nyckel till cykelgaragens skjutdörrar kvitteras ut genom styrelsen. Vid avflyttning ska de lämnas tillbaka till styrelsen.

Ordningsföreskrift

  • Cyklarna i cykelgaragen ska användas aktivt.

  • Märkning. De ska vara märkta med en gul cirkelformad väderbeständig lapp som tillhandahålls av föreningen (finns i entréhallen). Lappen ska placeras väl synlig utifrån och vara försedd med lgh-nummer.

  • Passivt eller periodiskt använda cyklar anvisas till cykelförrådet i källaren. Även de skall vara märkta med lgh-nummer.

  • Endast cyklar får förvaras i cykelförråd.

  • Cyklar som inte alls används skall avlägsnas.