CYKLAR

Föreningen har prioriterat miljövänligt cyklande genom att låta bygga generösa cykelgarage. De invigdes i oktober 2019.


Cykelgarage på gården

Det finns totalt 64 platser i gårdens två garagelängor för cyklar och ytterligare plats för mopeder i sektionen närmast Skytteholmsparken.


Cykelförråd i källaren

Fastighetens cykelförråd i källaren nås via dörren till vänster om huvudentrén eller via huvudentrén och den stora hissen till källaren. Här finns en enklare mek-station. Cykelförrådet är till endast för cyklar.


Nyckel

Nyckel till cykelgaragens skjutdörrar kvitteras ut genom styrelsen. Vid avflyttning ska de lämnas tillbaka till styrelsen.

Ordningsföreskrift

  • Cyklarna i cykelgaragen ska användas aktivt.

  • Märkning. De ska vara märkta med en gul cirkelformad väderbeständig lapp som tillhandahålls av föreningen (finns i entréhallen). Lappen ska placeras väl synlig utifrån och vara försedd med lgh-nummer.

  • Passivt eller periodiskt använda cyklar anvisas till cykelförrådet i källaren. Även de skall vara märkta med lgh-nummer.

  • Endast cyklar får förvaras i cykelförråd.

  • Cyklar som inte alls används skall avlägsnas.

Specifikation

Vi får frågor från andra föreningar om våra cykelgarage. Till er ger vi en specifikation.

Cykelgarage Boge från Blidsbergs mekaniska.

Skjutdörrar av krenelerat nät med mekaniskt lås.

Tak – opalvit kanalplast.

Hög gavel, liggande träspaljé behandlad med pigmenterad olja i kulör liknande entrédörrarnas gula.

Belysning - LED 24v, samt rörelsedetektorstyrd belysning på parkeringens belysningsstolpar.

Cykelställ HOOK, 8 platser per sektion.

Golv - betongplattor 35x35 cm i och utanför själva garaget, snarlika de som finns på andra platser i fastigheten. 4 plattor ligger i bredd utanför garagen.