BRANDSKYDD

Boendes ansvar

Boende och hyresgäst skall följa stadgar och ordningsföreskrifter och på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. En lägenhet ska ha minst en brandvarnare och gärna handbrandsläckare. Boende står för kostnader för brand- och vattenskada orsakad av egen eller inneboendes försummelse eller vårdslöshet.


Föreningens / Styrelsens ansvar

Styrelsen svarar för samordningen av brandskyddet med ansvar för att förebygga brand genom hålla fastighet och mark i gott skick, att gemensamma ytor samt ledningar för avlopp, värme, el, vatten och ventilation sköts och att skapa villkor och rutiner för brandskydd.


Systematiskt brandskyddsarbete

Är påbörjades 2019. För närvarande vilande.