BRANDSKYDD

Boendes ansvar

Boende och hyresgäst skall följa stadgar och ordningsföreskrifter och på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. En lägenhet ska ha minst en brandvarnare och gärna handbrandsläckare. Boende står för kostnader för brand- och vattenskada orsakad av egen eller inneboendes försummelse eller vårdslöshet.


Föreningens / Styrelsens ansvar

Styrelsen svarar för samordningen av brandskyddet med ansvar för att förebygga brand genom hålla fastighet och mark i gott skick, att gemensamma ytor samt ledningar för avlopp, värme, el, vatten och ventilation sköts och att skapa villkor och rutiner för brandskydd.