TV & BREDBAND

Fastigheten är ansluten både via fiber och ethernet från Telenor


TV

Ett basutbud med 15 kanaler och streamningstjänst är tecknat med Telenor från 1 mars 2021. 


Det står den boende fritt att teckna individuellt avtal med annan leverantör än vad föreningen erbjuder.

Bredband

Kollektivt bredband har tecknats med Telenor tillgängligt 1 januari 2020. Bredbandet har kapacitet 250/250 och är tillgängligt för alla boende efter att en router installerats.


Det står den boende fritt att teckna individuellt avtal om bättre kapacitet.


Vid avflyttning

Medlem som avflyttar kan skriva över avtalet med Telenor på

tillträdande medlem (Överlåtelseavtal). Avflyttande medlem tar kontakt med Telenor i så fall.


Eller


Avflyttande medlem säger upp sitt abonnemang med Telenor och

skickar tillbaka sin utrustning.

Tillträdande medlem kontaktar Telenor om anslutning till vår

gruppanslutning.