SOPOR

Hushållssopor

Hushållssoporna slängs i det högra sopnedkastet, det som fortfarande är i bruk. Bekvämt för oss boende.


Fastigheten har sopsugsanläggning för hushållssopor. Regelbunden soptömning sker med särskilda sopsugbilar, vanligen tidigt på måndag och fredag morgon varje vecka.

Tidningar

Tidningar återvinns i tidningsrummet, som nås via källardörren till vänster om huvudentrén. Kartong lämnas till återvinningsstation.


Planer finns på att inrätta tidningsåtervinning utomhus och upplåta utrymmet för barnvagnar och rullatorer.


Källsortering och återvinning

Utöver tidningsåtervinning finns inte någon plats för källsortering i fastigheten. Två återvinningsstationer finns i närområdet:

  • Oskarsgatan 15 Huvudsta, söder om Skytteholmsparken, på andra sidan järnvägen via gångtunneln nära hållplats Framnäsbacken.

  • Huvudstavägen, nordost om Skytteholmsparken, hitom Circle K-macken.


Grovavfall

Grovavfall kan lämnas till något av Solna kommuns mobil återvinning och miljöstation, bl a vid en återvinningsstationen i Solna Centrum.