SOPOR

Hushållssopor

Hushållssoporna slängs i det högra sopnedkastet, det som fortfarande är i bruk. Bekvämt för oss boende.


Fastigheten har sopsugsanläggning för hushållssopor. Regelbunden soptömning sker med särskilda sopsugbilar, vanligen tidigt på måndag och fredag morgon varje vecka.

Tidningar

Tidningar återvinns i tidningsrummet, som nås via källardörren till vänster om huvudentrén. Kartong lämnas till återvinningsstation. 


Planer finns på att inrätta tidningsåtervinning utomhus och upplåta utrymmet för barnvagnar och rullatorer.Matavfall

Matavfall sorteras tillfälligt i kärl utanför porten. Under våren kommer permanenta matavfallskärl byggas uppe vid vägen nära utfarten.


Nya påsar för insamling av matavfall finns att hämta i tidningsrummet.Källsortering och återvinning

Utöver tidningsåtervinning finns inte någon plats för källsortering i fastigheten. Två återvinningsstationer finns i närområdet:


Grovavfall

Grovavfall kan lämnas till något av Solna kommuns mobil återvinning och miljöstation, bl a vid en återvinningsstationen i Solna Centrum.