DIGITAL TVILLING

Vår digital tvilling är en visuell 3-dimensionell databas. Den är under utveckling och gör just nu paus i väntan på omprövning.


Förväntningarna är att flera olika parter ska ha nytta av den - nuvarande och framtida styrelser, våra förvaltare, leverantörer och entreprenörer. Kanske också mäklare och köpare av våra bostäder.


2021 Arbetet med den digitala tvillingen har pausats för att kanske återupptas.


Digital tvilling

är i vårt fall ett verktyg för fastighetsförvaltning som består av

  • 3-dimensionell avbildning av fastigheten (BIM-modell)

  • databas - dokument, bilder, ritningar, länkar etc

  • ärendepool - sökbara felanmälningar och andra ärenden (utreds)


Förväntade fördelar

  • fastighetens byggnad och teknik blir visualiserad så att den blir lätt att förstå

  • systematiskt dokumenterad

  • lätt att hitta informationen i en app, på distans

  • selekterad av information i BIM - t ex ventilation, värme, tappvatten, el, byggnadskonstruktion

  • grupperad information i databasen - t ex brandskydd,

  • säkrare problemanalys och underhållsplanering

  • data finns lagrad på en plats som vi själva äger

Så här ser det ut i praktiken

från ritning via Revit till BIM-modell (= 3-dimensionell bild)...

... kompletterad med diverse dokument och foton som visar på funktion, detaljer, historik, underhållsåtgärder mm till en databas. Här ett exempel från värmecentralen.

Samverkansprojektets organisation

Pilotprojekt om digital tvilling som förvaltningsverktyg i flerbostadshus, brf Plåtslagaren 1, Nybodagatan 3, 17142 Solna.


Parter

Brf Plåtslagaren 1 Solna, www.nybodagatan3solna.se -

förening med ett 13-våningshus från 1957 med totalt 60 lägenheter och en hyreslokal på Nybodagatan 3 i Solna. Anlitar Storholmen AB för förvaltning av ekonomi och fastighetsskötsel och Huit AB för teknikförvaltning.

Vyer Technologies AB, www.vyer.com – Stockholmsbaserat företag som erbjuder digitala tvillingar till kunder med kommersiella lokaler och som nu vill pröva bostadsmarknaden.


Kontaktpersoner och roll i projektet:

Ralf Geutjes - delägare av Vyer Technologies AB, bor sedan januari 2019 i Plåtslagaren 1 Solna, arkitekt som gör BIM-modellen.

Nils Berglund - vd i Vyer Technologies AB, avtal, programmerare som kan de tekniska möjligheterna och dess begränsningar.

Henrik Törnqwist, HUIT AB - vår teknikförvaltare sedan 1991, har tidigare bott i huset, är kravställare och kunskapsbank.

Bente Henriksson - bor i huset sedan sommaren 2016, har varit ordförande, sekreterare och suppleant i föreningens styrelse och bloggar med avsikt att följa implementeringen medan den pågår.

Bloggar

Allteftersom 3D-bilden blir tvilling kommer jag att berätta om implementeringen medan den pågår. För att lära och för att berätta för de många intressenter som finns.

Bente Henriksson

2019 länkarna ska fixas

Digital tvilling - i Solna (25/3)

Digital tvilling - vad är det? (4/4) om digitala tvillingar i allmänhet och vår tvilling i synnerhet.

Digital tvilling - bakgrund teknik (5/4) berättelsen om våra ovanligt framsynta tekniska lösningar.

En tidig BIM-modell av våra bostadsvåningar våning 1-12.Lästips

Dags för den digitala tvillingen Fastighetstidningen 27/6 2018

Vägen till digital framkant Samhällsbyggaren 29/10 2017