FÖNSTER & BALKONGDÖRR

Fönster

Alla lägenhetsfönster och balkongdörrar byttes under tiden november 2019 till juni 2020.


Reklamation och garanti

Reklamations- och garantitid räknas från 10/6 –20, dagen då slutbesiktningen gjordes. Väsentliga fel skall skyndsamt rapporteras till styrelsen, som i sin tur vidarebefordrar dem till leverantören Mockfjärds.

Reklamationstiden har passerat.


Garantitiden är 5 år för montage och10 års ansvarstid för allt komplett. Med montage menas arbetsutförande och ingående material. Under år 1-5 ligger bevisbördan hos leverantören Mockfjärds och år 6-10 ligger bevisbördan hos föreningen.

En garantibesiktning bör göras efter 5 år - på föreningens initiativ och bekostnad.


Råd i samband med obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

  • Torka gärna ventilerna då och då. Finns det gott om damm på den så är det dags för en trasa.

  • Rör inga inställningar i ventilationen.

  • Täpp aldrig igen ventiler.

  • Reglera fönster-ventilerna inom det spann som är oss givet.


Dreh-kipp-fönster

Fönstren har ett så kallat Kipp-dreh-handtag som innebär att fönstren kan öppnas i två olika lägen.

Se även instruktionsfilmen fönsteröppning i 2 lägen.


Samtliga fönster, utom det lilla intill balkongdörren, är så kallade Dreh-kipp-fönster.


Dreh kipp är ett namn på öppning av ett fönster. Det kommer från tyskans två ord, dreh som betyder dra och kipp som betyder tippa. Det är alltså 2 olika öppningar i fönstret. Fönstret kan öppnas både i ovankant cirka 1 dm och om man vrider handtaget ett steg till kan man öppna det helt, som sidohängt. Dreh-kipp fönster blir alltmer vanligt i Sverige som öppningstyp i och med att vi importerar många fönster från Europa. Dreh-kipp är den absolut vanligaste öppningsformen i Europa, där man öppnar fönstren inåt. I norden är det vanligast att ett fönster öppnas utåt.

Funktionsbeskrivningar


Sovrumsfönstrets öppnande

Öppna sidofönstret. På "gaveln" till det större fönstret finns en blå knapp. Tryck på den. Se även instruktionsfilmen öppna sovrumsfönster.


Reglering av fönsterventil

Skjut ventilen i sidled.

Ventilen får inte täppas igen.

Balkongdörr

Balkongdörren är barnsäkrad med en säkerhetsanordning som kan kopplas ur.

Dörrbladen säras genom att fälla upp tre spärrar. Se instruktionsfilmen balkongdörr inuti som vi lagt upp på Youtube.


P-märkta montage på våningarna 8-12

Fönstren och balkongdörrarna på våning 8-12 är har ett nytt patenterat montage, som innebär att man

  • undviker att fukt tränger in i fasaden

  • uppnår hög täthet som minskar drag

  • fönstren får längre hållbarhet

  • underhållsarbetet runt fönstren minskar

P-märkningen innebär bl a att vatten avleds från karm och fasadputs. Vid regnväder syns vattnet strila ner på fönstret från några hål upptill. Se instruktionsfilmen regnavledande fönster. Där syns hålen varifrån vattnet droppar ner på fönstret. Dessa hål får inte sättas igen för då förlorar fönstret sin P-märkta effekt.


Pilotprojekt

Vår fastighet har varit ett pilotprojekt och är det första genomförda P-montaget i Sverige. Det följs med intresse från branschfolk. Mockfjärds, som gjorde montaget hos oss, är en av tre certifierade företag (april 2020) att göra P-montag och montörerna hos underleverantören Lyel är certifierade i metoden. Vår besiktningsman är en första att besiktiga P-märkta fönster. Än finns inte certifiering för besiktningsmän.


Metoden är utvecklad i Sverige och håller högre standard än Boverkets föreskrivna standard. Den är testad av RISE, fd Statens provningsanstalt, i laboratoriemiljö. Fönstren har där testats för vind och vatten på olika sätt.


Man räknar med att metoden kommer att bli standard för fönsterbyten i miljonprogrammets bistäder och i äldre hus som är särskilt utsatta för väder och vind. Som vårt höghus, till exempel.