FÖNSTER & BALKONGDÖRR

Fönster

Alla lägenhetsfönster och balkongdörrar byttes under tiden november 2019 - juni 2020.


Väsentliga fel ska skyndsamt rapporteras till styrelsen!


Råd i samband med obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

  • Torka/städa gärna ventilerna då och då.

  • Täpp aldrig igen ventiler.

  • Reglera fönster-ventilerna inom det spann som är oss givet (25-100% enligt nedan).


Dreh-kipp-fönster

Fönstren har ett så kallat Kipp-dreh-handtag som innebär att fönstren kan öppnas i två olika lägen.

Se även instruktionsfilmen fönsteröppning i 2 lägen.


Samtliga fönster, utom det lilla intill balkongdörren, är så kallade Dreh-kipp-fönster.Funktionsbeskrivningar


Sovrumsfönstrets öppnande

Öppna sidofönstret. På "gaveln" till det större fönstret finns en blå knapp. Tryck på den. Se även instruktionsfilmen öppna sovrumsfönster.


Reglering av fönsterventil

Skjut ventilen i sidled.

Ventilen får inte täppas igen.

Balkongdörr

Balkongdörren är barnsäkrad med en säkerhetsanordning som kan kopplas ur.

Dörrbladen säras genom att fälla upp tre spärrar. Se instruktionsfilmen balkongdörr inuti som vi lagt upp på Youtube.


P-märkta montage på våningarna 8-12

Fönstren och balkongdörrarna på våning 8-12 är har ett nytt patenterat montage, som innebär att man

  • undviker att fukt tränger in i fasaden

  • uppnår hög täthet som minskar drag

  • fönstren får längre hållbarhet

  • underhållsarbetet runt fönstren minskar

P-märkningen innebär bl a att vatten avleds från karm och fasadputs. Vid regnväder syns vattnet strila ner på fönstret från några hål upptill. Se instruktionsfilmen regnavledande fönster. Där syns hålen varifrån vattnet droppar ner på fönstret. Dessa hål får inte sättas igen för då förlorar fönstret sin P-märkta effekt.