FÖRRÅD

Gallerförråd tv och "matförråd" th.

Förråd på både vind och i källare

Till varje lägenhet hör två förråd, ett större gallerförråd och ett mindre förråd med träavgränsning (som tidigare var matförråd).


Varje förråd är märkt med förrådsnummar (svart siffra upptill) och lägenhetsnummer (liten vit skylt i ögonhöjd).


Förråden får inte överlåtas eller upplåtas till annan utan föreningens godkännande.