MEDLEMSINFORMATION

Informationsstrategi

Föreningens strategi är att alla medlemmar ska nås av likvärdig styrelseinformation oberoende av tillgången till internetuppkoppling enligt principen att styrelsen informerar och medlemmar håller sig informerade. Snabbt, transparent och miljövänligt.


Meddelanden anslås på tre ställen:

1 Bloggar (= meddelanden) läggs på nybodagatan3solna.blogspot.com, med länkar från hemsidans Blogg, öppet tillgängliga för allmänheten.

2 Pappersinformation anslås på entréhallens anslagstavla. Medlemmar kan "prenumerera" på dessa för avhämtning.

3 Sluten FaceBook-grupp får länk till bloggarna. FB-gruppen är också en plats för dialog mellan medlemmar.


Ärenden till styrelsen

Ärenden som medlemmar vill att styrelsen ska behandla ska vara sakliga och ställas till styrelsen skriftligt. Ange datum, bakgrund, problem/förslag och underteckna med namn och lgh-nummer. Lägg ärendet som lapp i brevlådan eller mail till styrelsen@nybodagatan3solna.se, så att hela styrelsen kan ta del av samma information och så att inte någon information går förlorad.


Samtal med en enskild styrelsemedlem är inte att betrakta som ärende ställt till styrelsen. Det är inte heller tyckanden medlemmar emellan i FB-gruppen och på anslagstavlan.


Styrelsen ska bekräfta att ärendet inkommit och om möjligt kommentera när/hur det handläggs.

Offentlig information

Hemsida och blogg är offentliga.


Intern information bara för medlemmar

FaceBookgruppen nybodagatan3solna är en sluten grupp till för medlemmar.


På hemsidan finns information som bara kan ses av medlemmar. Den ligger i en mapp som heter

A MEDLEMSINFORMATION. Den är till för medlemmar att botanisera i, till nytta för båda parter. De dokument som läggs dit kommer att variera över tid. Alla som meddelat sin mailadress registreras för att kunna se innehållet.


Dataskydd

Vi har att beakta GDPR, dataskyddsförordningen.

Därför har vi anonymiserat informationen, dvs anger inga namn, bara lägenhetsnummer.


Villkor

Informationen får inte spridas vidare.


Bakgrund

Bakgrunden till detta initiativ är att styrelsen, från 1 maj 2020 tills vidare, tagit över uppgiften som driftansvarig förvaltare från Storholmen. Det innebär bl a att vi tagit över hanteringen den interna information som tidigare sköttes av Storholmen.