ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Ordningsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagar och förordningar samt till föreningens stadgar. Senast uppdaterat 2021 01 20.

Boendes skyldigheter

 1. Att följa ordningsföreskrifterna och föreningens stadgar.

 2. Att nyttja lägenheten och gemensamma utrymmen så att grannar och kringboende inte störs.

 3. Att teckna hemförsäkring avsedd för bostadsrättslägenhet (med bostadsrättstillägg).

 4. Att omgående anmäla till Storholmen om lägenheten drabbats av ohyra samt att se till att lägenheten blir sanerad.

 5. Att omgående anmäla om det uppstår någon form av vattenläckage i lägenheten.

 6. Inte orsaka stopp i avloppet genom att tex spola ner hygienartiklar i toaletten eller att ansluta avfallskvarn till köksavloppet.

 7. Vid transporter till och från fastigheten inte blockera brandvägen till porten längre tid än vad som är absolut nödvändigt.

 8. Vid in- och utflyttning och vid renoveringsarbeten ska allmänna utrymmen städas och eventuellt packmaterial forslas bort.

 9. Hålla ordning i matkällare, vindsförråd och allmänna utrymmen såväl inom- som utomhus. Förråden får inte innehålla brandfarliga vätskor och sådant som kan skada angränsande förråd eller fastigheten.

 10. Se till att entréporten, källardörren och andra dörrar (tvättstuga, cykelrum, vindsförråd mm) är stängda och låsta samt att inte släppa in obehöriga personer i huset.

 11. Ombyggnation som förändrar lägenhetens planlösning skall i förväg anmälas till och godkännas av styrelsen.

Allmänt

Visa dina grannar hänsyn genom att inte spela hög musik eller hålla fester och andra sammankomster sena kvällar/nätter utan att i förväg ha informerat de närmast boende.


Arbeten som medför oljud eller annan olägenhet får endast utföras kl 07.00 – 19.00 på vardagar och kl 10.00 – 18.00 på lördagar, söndagar och helgdagar.


Det är inte tillåtet att:

Grilla på balkong, röka i husets allmänna ytor eller på annat sätt sprida oönskade lukter.

Kasta annat än väl paketerade sopor i sopnedkastet.

Deponera sopor och återvinningsmaterial i rummet för pappersåtervinning eller andra gemensamma utrymmen inne eller ute.

Sätta upp utomhusantenn.

Förvara annat än cyklar i cykelrummet.

Belamra trapphus-, gårds-, vinds- och källarutrymmen med cyklar, barnvagnar, mattor, rullatorer, mattor och liknande på grund av brandbestämmelserna.

Skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkong.

Hänga upp utvändiga balkonglådor.

Mata djur från balkong eller på gården. Det har ett råttbekämpande syfte.

Installera egna fläktar i kök, badrum eller wc, undantaget kolfilterfläkt i kök.

Installera avfallskvarn i kök.