TRÄDGÅRD & UTEPLATS

Planteringar

XFör planteringarna svarar intresserade boende.

Uteplats

Uteplatsen ligger mot Skytteholmsparken och Bullparken.