FASTIGHET & FÖRENING

Fastigheten


Fastigheten och bostadsrättsföreningen Plåtslagaren nr 1 består av en 15-våningsbyggnad på en friköpt tomt om 2360 kvm. Fastigheten är i gott skick och ligger i framkant vad gäller teknisk medvetenhet och energiproduktion.


Huset

Huset (18,3 x 26,3 m) har källare, markplan, 12 bostadsvåningar samt vind. Här finns 60 bostadsrättslägenheter fördelat på

2 rok 12 st

3 rok 24 st

4 rok 12 st

5 rok 12 st


Under årens lopp har ett antal ombyggnader gjorts. Det innebär att medlem kan vara innehavare av en lägenhet som har både färre eller fler rum än det ursprungliga.


Vidare finns en kommersiell lokal med separat entré och ett styrelserum i markplan, källare med cykelrum, tvättstuga, lägenhetsförråd och teknikutrymmen, vind med piskbalkong och lägenhets-förråd samt 2 hissar. I markplan finns också 6 garage-platser.


Gården

17 P-platser på asfalt varav 3 disponeras av vår hyresgäst.

Två längor cykelgarage.

Trädgårdsplanteringar på entrésidan.

Uteplats och gräsmatta mot Skytteholmsparken.


Teknisk information

Uppvärmning - värmeåtervinning av frånluft, bergvärme med möjlighet att använda olja.

Sophantering - sopsortering, sopnedkast för hushållssopor och pappersåtervinning inomhus.

Ventilation - frånluft, med tilluft genom springventil.

Energi - klimat- och energisystemet är väl underhållet med låg energiförbrukning. Energiklass D. Energideklaration och rapport från 2015.

OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll har senat gjorts 2020 05 23.


Förvaltning

Storholmen AB svarar för fastighetsskötsel (rondering) och ekonomisk förvaltning samt Storholmen direkt (ärendeportal).


Kontakt

info@storholmen.se

tel 0771-786 746

Länkar

Anmälan felanmälan.

Storholmen AB till företagets presentation.

Storholmen Direkt för oss bostadsrätter.


Fakturaadresser

Brevfakturor skickas till

Brf Plåtslagaren 1

c/o Storholmen "600"

Box 56012

102 17 Stockholm


Fakturor via e-mail skickas till info@storholmendirekt.se


Huit AB svarar för teknikförvaltning

Kontakt Henrik W Thörnqwist

mobil 070-854 39 22

e-mail huitarb.gmail.com


Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm.

Försäkringsnr 9036998*20

Föreningen


Brf Plåtslagaren nr 1 i Solna har organisationsnummer 715200-1207. Innehavaren av en bostadsrätt är medlem i föreningen som på föreningsstämman representeras med en röst per lägenhet.


Styrelse och stadgar

Föreningen leds av en styrelse som består av medlemmar i föreningen. Styrelsen har övergripande och långsiktigt ansvar för fastighetens bestående värde och goda boendekvaliteter och agerar utifrån föreningens stadgar. På initiativ från styrelse eller andra medlemmar driver enskilda personer eller grupper projekt av gemensamt intresse.


Föreningen har stabilt god ekonomi.


Löpande verksamhet och projekt

Löpande verksamhet och pågående projekt presenteras under Styrelse och förtroendeposter.


Utvecklingsprojekt av gemensamt intresse kan drivas eller utredas av enskilda eller tillfälligt sammansatta grupper. De behöver inte nödvändigtvis vara styrelsemedlemmar.

Årsklockan visar föreningsaktiviteter under året. De flesta medlemsaktiviteterna inträffar på våren.