BAKGRUND

Nybodagatan 3 ligger i Skytteholmsparken centralt i Solna.


Om området

Saxat ur Wikipedia.


Namnet Skytteholm kommer från den skjutbana och skyttepaviljong som fram till 1890-talet fanns på berget väster om nuvarande Solna centrum.


Ända fram till i början av 1900-talet var stora delar av det nuvarande Skytteholm täckt av vatten. Under den första hälften av 1900-talet började man torrlägga sjön och en tid var här soptipp. Namnet Ankdammsgatan är ett minne från den tiden.


Den första stadsplanen för Skytteholm togs fram 1948 av den finske arkitekten Alvar Aalto tillsammans med Albin Stark. Skytteholm bebyggdes sedan i ganska rask takt under 1950- och 1960-talen, sedan Solna förvärvat marken från familjen Wibom på Huvudsta gård. Eftersom en mycket stor andel av bebyggelsen i Skytteholm är från 1950-, 1960- och 1970-talen är det än så länge ytterst lite som anses ha högt kulturhistoriskt eller konstnärligt värde.


Flerfamiljshuset på Nybodagatan 3 ritades av arkitekt Sture Frölén och färdigställdes 1957. Då bildades också bostadsrättsföreningen Plåtslagaren nr 1.


Om arkitekten

Saxat ur Wikipedia.


Sture Frölén, 1907-1999, var en svensk arkitekt som blev känd för 1930-talets elegant utformade bostadshus i funktionalistisk stil i Stockholm. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader av olika slag såsom idrottsanläggningar, industrier, kommunalhus, bostadshus, skolor och kyrkor.

Under efterkrigstiden var Frölén flitigt anlitad som arkitekt i Solna stad och ritade många hus i det framväxande Huvudsta. Marken i Huvudsta, som ägdes av familjen Wibom på Huvudsta gård, såldes 1947 till det Wallenberg-kontrollerade fastighetsbolaget Fastighets AB Valvet som tog över ett område som sträckte sig ända fram till Råsunda och Hagalund. Bolaget styckade successivt av tomter och sålde, ofta kvartersvis, till olika byggmästare som i sin tur bebyggde tomterna.


Många av uppdragen att rita husen gick till Frölén, sannolikt delvis efter rekommendationer från Harald Frölén som var bror till Sture Frölén och direktör för Fastighets AB Valvet. Sture Frölén fick också uppdraget att rita Solna Centrum, både planeringen och utformningen av byggnaderna. I det uppdraget ingick bland annat Solna stadshus.