RITNINGAR

Kartor

Nybyggnadskarta 2017 10 31 Plåtslagararen nr 1.


Situationsplan

Planritningar

Vind Lägenheter 1-12

Markplan Källare

Sektion och fasader

Fasad mot väst Fasad mot öst

Sektion Fasad mot söder & mot norr

Bärande väggar och brandceller

Uppgift om bärande väggar och brandcellsindelning laddas ner som pdf-fil.

Bärande väggar.

Brandceller.


Äldre ritningar

är hämtade från ritningsarkivet på Solna kommuns Stadsbyggnads- och trafikförvaltning.


Rörinstallation 2015-01-27

2112901 Rörinstallation Vån 1-12

2112891 Rörinstallation BV

2112881 Rörinstallation KV


Stambyte 2013-09-13

211288 S PL KV REL

211289 S PL BV REL

211290 S PL Vån 1-12 REL

211291 S STAMSCHEMA REL

211292 S STAMSCHEMA REL

211293 S Vån 1-12 REL

211294 S STAM 2 REL

211295 S STAM 3-4 REL

211296 S STAM 5-6 REL

211297 S Vån 1-12 STAM 7 REL

211298 S Vån 1-12 STAM 8 REL

211299 S STAM 5-6 REL


Dockningspunkt för sopsuganläggning 1995-01-22

149745X.sit

149746S Pl


Renovering samt inglasning av balkong, nya skärmar, omputsning 1992-08-10

149768 Ö

149769 Ö

149770 Ö

149771 K Sekt PL Det


P-plats 1993-02-20

149748 Ö

149749X.sit

149750X.sit


Tillbyggnad handikappfordon 1992-06-01

149786X.sit


P-platser 1987-02-18

149790X.sit


Cykelgarage 1980-05-20

149882X.sit


Ny uppfartsväg 1971-05-18

149885X.sit stämmer inte


Nybyggnad flerbostadshus 1956-11-29

149864P Markplaneringsritning

149860X Nybyggnadskarta

149861A Situationsplan. Reviderad

149862A Fasad ÖV

149863A Fasad NS Sektion


Kommentar: Datum på respektive ritningsrubrik är hämtade från kommunens ritningsarkiv. Datumet kan avvika från ritningens datering.


El 19561012

Källarplan.pdf Källarplan.TIF

Gatuplan.pdf Gatuplan.TIF

Lgh 1-12 tr.pdf Lgh 1-12 tr.TIF

Vindsvåning.pdf Vindsvåning.TIF

Stigarschema & Altartavla.pdf Stigarschema & Altartavla.TIF