STYRELSE & FÖRTROENDEPOSTER

Styrelseledamöter från 19 maj 2022


Ordinarie

Kenneth Heimlén, ordförande

Charlotte Larsson Voulgaris, kassör

Malin Eklund, sekreterare

Peter Sas, ledamot

Magnus Öhman, ledamot


Suppleanter

Lars Lindberg

Göran Svensson


Adjungerade

Hans Axen, låssystem.


Kontakt

Epost till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller meddelanden i föreningens brevlåda i entréhallen.


Sammanträden

Styrelsemöten hålls var tredje onsdag i månaden kl 19:00 i styrelserummet. Juli månad är undantagen.

Valberedning

Lena Dahlkvist, sammankallande

Carina Lindberg

Anette Myrsten


Revisorer

Öhman & partners ekonomi och juridik AB, extern revisor

Afshin Rezaei Anvarri, intern revisor

Anette Kärrel, intern revisor