STYRELSE & FÖRTROENDEPOSTER

Styrelseledamöter från 12/6 2021


Ordinarie

Kenneth Heimlén, ordförande.

Lars Lindberg, kassör.

Robert Petterson Svensson, sekreterare*.

Peter Sas, ledamot.

Charlotte Larsson Voulgaris, ledamot*.

Återkommer med uppgift om vice ordförande.

*= ny i styrelsen


Suppleanter

Anette Myrsten.

Elin Jones.


Adjungerade

Hans Axen, låssystem.


Kontakt

Epost till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller meddelanden i föreningens brevlåda i entréhallen.


Sammanträden

Styrelsemöten hålls var tredje xx i månaden kl 19:00 i styrelserummet. Juli månad är undantagen.

Valberedning

Lena Dahlkvist, sammankallande.

Carina Lindberg.


Revisorer

Öhman & partners ekonomi och juridik AB, extern revisor.

Johan Hillergren, intern revisor.

Anette Kärrel, intern revisor.


Ansvarsområden inom styrelsen

visas på bilden nedan efter stämman.