STYRELSE & FÖRTROENDEPOSTER

Styrelseledamöter från 12/6 2021


Ordinarie

Kenneth Heimlén, ordförande

Lars Lindberg, kassör

Anette Myrsten, sekreterare

Peter Sas, ledamot

Charlotte Larsson Voulgaris, ledamot


Suppleanter

Elin Jones.


Adjungerade

Hans Axen, låssystem.


Kontakt

Epost till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller meddelanden i föreningens brevlåda i entréhallen.


Sammanträden

Styrelsemöten hålls var tredje onsdag i månaden kl 19:00 i styrelserummet. Juli månad är undantagen.

Valberedning

Lena Dahlkvist, sammankallande

Carina Lindberg


Revisorer

Öhman & partners ekonomi och juridik AB, extern revisor

Johan Hillergren, intern revisor

Anette Kärrel, intern revisor