STYRELSE & FÖRTROENDEPOSTER

Styrelseledamöter från 11 maj 2023


Ledarmöter 

Kenneth Heimlén, ordförande

Charlotte Larsson Voulgaris, kassör

Malin Eklund, sekreterare

Peter Sas, ledamot

Magnus Öhman, ledamot


Suppleanter

Daniel Andersson

Göran Svensson


Adjungerade

Hans Axen, låssystem.


Kontakt 

Epost till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller meddelanden i föreningens brevlåda i entréhallen.


Sammanträden 

Styrelsemöten hålls var tredje onsdag i månaden kl 19:00 i styrelserummet. Juli månad är undantagen. 

Valberedning

Lena Dahlkvist, sammankallande

Emma Lilliehöök

Anette Myrsten


Revisorer

Öhman & partners ekonomi och juridik AB, extern revisor

Afshin Rezaei Anvarri, intern revisor

Carin Bohlin, revisorssuppleant