VERKSAMHET & UNDERHÅLLSPLAN

X


Verksamhetsplan 2019-2020

Omläggning av lån med lägre ränta - fixat.

Radonmätning - fixad.

Jourtjänst utanför kontorstid - fixat.

Cykelgarage - fixat.

Fönsterbyte - påbörjat, blir klart april 2020.

Ny entrédörr till hyresgästen RMT.

Pingisrummet i tvättstugan ljudisoleras.

Effektiviseringar & hantering av problem med värmesystemet.

Halkfri cykelramp till källartrappen - utgår.

Systematiskt brandsäkerhetsarbete - flerårigt projekt.

Digital tvilling, 3D förvaltningsverktyg - flerårigt samverkansprojekt.

Infostrategi - årsstämman vägledde: OK tre plattformar och pappersutskrift för prenumeranter, det digitala brådskar inte.


Utreder

Dränering - prisbild och organisation för genomförande.

Radiatorer - prisbild och energivinst.

Bostadsrättsförsäkring - utrett, behåller befintlig.

Kollektivt TV-bredband - fixat gruppavtal bredband med start 1/1 2020.

Gemensamt elavtal med individuell mätning.

Digital tvättstugebokning.

Tvätta kallt utan tvättmedel – miljö- och allergivänlig innovation för tvättstugan.

Digital anslagstavla - hänger ihop med infostrategin.

Budget enligt K3-metoden.


Bevakar

Ändrade sophanteringskrav.

Postutdelning, ändrade krav - brevfack i entrén.

Inpasseringsbehov, tex från företag som ger boendeservice.

Elstolpar till bilparkering.


Ledstjärnor

Fastighetsvårdande * Värdeförvaltande * Klimatsmart

Likviditetsbudget 5-årigt perspektiv


Kommentar

  • Ingen avgiftshöjning.

  • Tar höjd för räntehöjning 2% ränta.

  • Vi räknar med att dränering, radiatorbyte och åtgärder i värmesystemet genomförs inom de närmsta 10 åren.

  • Därefter ska det vara lugnt ett bra tag.

Underhållsplan

En UH-plan är ett ständigt föränderligt dokument. Den presenterade UH-planen är en bild av de underhålls- och investeringsbehov styrelsen föreslår just nu.