Välkommen till hemsidan för BRF Plåtslagaren Nr 1 i Solna organisationsnummer 715200-1207


Facebook för medlemmar

https://www.facebook.com/groups/nybodagatan3solna

Denna Facebook-grupp är ett öppet forum för medlemmar som sköts oberoende av styrelsen där det är fritt fram att kommunicera. Observera att ärenden till styrelsen INTE hanteras här ! 


Trädgården år 2024

Vi fortsätter att anlägga trädgården:


EKONOMISK ADMINISTRATIV FÖRVALTNING

Vi använder Storholmen som hanterar vår redovisning, debitering till medlemmar mm.


Fakturaadress:

BRF Plåtslagaren 1

Storholmen förvaltning, 600

Box 56012

102 17 Stockholm


eller via mail:

fakturorstorholmen@storholmen.seNY TEKNISK FÖRVALTARE från 1a juni 2023! 

Felanmälan och ärenden ska ställas till Styrelsen eller vår förvaltare Driftia förvaltning AB via telefon dagtid eller på deras hemsida. 


Hemsida: www.driftia.se

Telefon: 08-744 44 33

Jourtelefon (akut efter kl 16.00 vardagar eller under helg): 08-744 09 50

Postadress: Grossistvägen 6, 100 74 Stockholm


Kontakt med styrelsen:

Maila styrelsen@nybodagatan3solna.se eller lägg en lapp (med namn och datum) i entréhallens brevlåda. 


Ordinarie styrelsemöte sker tredje onsdagen i varje månad.

------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsenytt 

Styrelsenytt publiceras på hemsidan och som anslag i entréhallen efter varje styrelsemöte. Styrelsen informerar så fort som möjligt, om det är nödvändigt (tex inbrott, skadegörelse etc).


Föreningens strategi är att alla medlemmar ska nås av likvärdig styrelseinformation oberoende av tillgången till internetuppkoppling.


NYHETER


Den nytillträdda styrelsem finns nu på Styrelse & Förtroendeposter.


Årsredovisning och revisionsberättelse finns att läsa under Föreningsstämma och protokoll. De nya stadgarna ligger nu uppe på hemsidan på sidan Stadgar


Glad sommar!