Välkommen till hemsidan för BRF Plåtslagaren Nr 1 i Solna.

Facebook för medlemmar

https://www.facebook.com/groups/nybodagatan3solna


Denna Facebook-grupp är ett öppet forum för medlemmar som sköts oberoende av styrelsen där det är fritt fram att kommunicera. Observera att ärenden till styrelsen INTE hanteras här !

Felanmälan och ärenden ska ställas till vår förvaltare Storholmen via telefon, mail eller web.

www.dwoqdirect.se


E-post: info@dwoqdirect.se

Telefon: 08-520 252 00 vardagar kl 07:00 - 21:00

Postadress: Storholmen "600" Box 56012, 10217 Stockholm.


Kontakt med styrelsen:

Maila styrelsen@nybodagatan3solna.se eller lägg en lapp (med namn och datum) i entréhallens brevlåda.


Styrelsemöten

Ordinarie styrelsemöte sker tredje onsdagen i varje månad.


Styrelsenytt

Styrelsenytt publiceras på hemsidan och som anslag i entréhallen efter varje styrelsemöte. Styrelsen informerar så fort som möjligt, om det är nödvändigt (tex inbrott, skadegörelse etc).


Föreningens strategi är att alla medlemmar ska nås av likvärdig styrelseinformation oberoende av tillgången till internetuppkoppling.


Ny information om kylan i lägenheterna: LÄNK till information


OBS ! Infarten från Nybodagatan stängs av from 31/1 !

Dåliga markförhållanden innebär att grävningen under etapp 4-5 from måndag 31/1 behöver ske utan biltrafik som riskerar ras. Det innebär att all in och utfart av bilar kommer ske tillfälligt via parken ut mot Ankdammsgatan. Då Ankdammsgatan är avstängd vid tunnelpassagen till Huvudstafältet innebär det en rejäl omväg för bilar.