Välkommen till hemsidan för BRF Plåtslagaren Nr 1 i Solna.

Facebook för medlemmar

https://www.facebook.com/groups/nybodagatan3solna


Denna Facebook-grupp är ett öppet forum för medlemmar som sköts oberoende av styrelsen där det är fritt fram att kommunicera. Observera att ärenden till styrelsen INTE hanteras

här !Postadress Storholmen "600" Box 56012, 10217 Stockholm.

E-post info@storholmendirekt.se

Telefon vardagar tel 0771-786 746

Viktigt - anmälan och felanmälan ska ställas till Storholmen, som dokumenterar och lotsar ärenden dit de ska.

Ärenden till styrelsen ställs via e- post till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller lapp (med namn och datum) i entréhallens brevlåda.


Styrelsemöten

Ordinarie styrelsemöte sker tredje onsdagen i varje månad.


Styrelsenytt

Styrelsenytt publiceras på hemsidan och som anslag i entréhallen efter varje styrelsemöte. Styrelsen informerar så fort som möjligt, om det är nödvändigt (tex inbrott, skadegörelse etc).


Föreningens strategi är att alla medlemmar ska nås av likvärdig styrelseinformation oberoende av tillgången till internetuppkoppling.