HEM

BRF Plåtslagaren nr 1 ligger på Nybodagatan 3 i Solna


Det här är vår nya konverterade hemsida

Det innebär att det mesta ser ut som ungefär som tidigare. Visst arbete pågår fortfarande.

Kontakta styrelsen om du stöter på en länk som inte fungerar.


Välkommen

till hemsidan för BRF Plåtslagaren Nr 1 i Solna.


Postadress Storholmen "600" Box 56012, 10217 Stockholm.

E-post info@storholmendirekt.se

Telefon vardagar tel 0771-786 746


Viktigt - anmälan och felanmälan ska ställas till Storholmen, som dokumenterar och lotsar ärenden dit de ska.


Ärenden till styrelsen ställs via e- post till styrelsen@nybodagatan3solna.se eller lapp (med namn och datum) i entréhallens brevlåda.


Aktuellt

  • 210926 Styrelsenytt september 2021

  • Avloppsgrävningen påbörjas senare (störning blir förhoppningsvis mindre), se blogginlägg

  • Inbrott i källaren - cyklar stulna, se blogginlägg

  • Nyheter från styrelsen augusti 2021, se blogginlägg

  • Inbrott i nedre cykelgarage söndag 1/8, se blogginlägg

  • Styrelsen ska inleda upphandling för åtgärd av skador uppkomna i samband med fönsterbytet, se blogginlägg

  • Solna kommun avser renovera avloppsledningar viket innebär grävning på vår fastighet oklart exakt när. Troligen senhösten.


Styrelsemeddelanden

om högt och lågt ges i form av bloggar på nybodagatan3solna.blogspot.com. Länkar till bloggarna finns på hemsidans flik Blogg, i vår slutna FaceBook-grupp och som anslag i entréhallen.


Styrelsemöten

Ordinarie styrelsemöte genomförs var tredje onsdag i månaden.