EL

Vi har fått frågor om elen som kan vara värt att delge här.

Grunden för informationen är El-lagen.


Vem har ansvar för elen i lägenheten?

Det har ägaren till bostadsrätten. Gränsen för ägarens / abonnentens ansvar går från mätarsäkringen under mätaren (i elskåpet i trapphallen) och omfattar elen i hela lägenheten.

Styrelsens ansvar går från elcentralen fram till ett elskåp i gatan, där Vattenfall övertar ansvaret.


Hur kommer det sig att vissa lägenheter har moderna proppskåp och andra inte?

Under stambytet 2013-14 fick medlemmarna ett erbjudande om att renovera sin el (nya proppskåp) på egen bekostnad i en samordnad upphandling. Några nappade, andra inte. Några hade dessutom förmodligen redan gjort renoveringen på eget initiativ tidigare.


Övrigt

Ett gammalt proppskåp behöver inte vara ett dåligt proppskåp. Men det är alltså ägarens ansvar att ha koll.


Fastigheten har 3-fas el. Vad den enskilda lägenheten har är en fråga om vad abonnenten abonnerar på.