TVÄTTSTUGA

Tvättrummets maskinpark till vänsterTvättstugan har tvättrum, torkrum och mangelrum samt drop-in-pelare i korridoren.


Tvättrummet har två delar som är bokningsbara var för sig. De är tillgängliga för oss boende alla dagar kl 07:00 - 22:00 och bokas på anslagstavlan längst bort i korridoren utanför torkrummet. Ange namn och lägenhetsnummer. Boka bara en tid i taget.


Tvättpassen omrattar 3 timmar, kl 7:00 - 10:00, 10:00 - 13:00, 13:00 - 16:00, 16:00 - 19:00 och 19:00 till 22:00. I tvättpasset ingår både tvätt och torkning.


Tvättpelaren drop-in i korridoren består av en tvättmaskin och en torktumlare. Denna är avsedd för bara en tvätt och kan inte bokas.


Torkrummet har ett beredningsbord och två rejäla torkskåp.


Mangelrummet har en elektrisk mangel, arbetsbord, ett strykjärn och en strykbräda.

Tvättrummets maskinpark till höger


Ordningsföreskrift

  • Tvättstugan är öppen alla dagar 07:00 – 22:00.

  • Bokningstiden är max 3 timmar, inklusive tvätt och torktid, för ena eller båda tvättstugorna.

  • Vid bokning ska namn och lägenhetsnummer anges.

  • Det är endast tillåtet att boka ett tvättpass åt gången.

  • Om tvättstugan inte tagits i bruk 30 min efter bokad tid får annan boende använda tvättstugan.

  • Efter avslutad tvättid ska samtliga maskiner och använda utrymmen göras rena.

  • Strömbrytarna på väggen (de som försörjer maskinerna med el) ska alltid vara påslagna.


Felanmälan

Gör felanmälan till Styrelsen vid fel. Sätt en daterad lapp på den aktuella maskinen med information om att felanmälan är gjord.