TVÄTTSTUGA

Tvättrummets maskinpark till vänster


Kapacitet

Tvättstugan har tvättrum, torkrum och mangelrum samt drop-in-pelare i korridoren.


Tvättrummet har två delar, den till vänster och den till höger, som är bokningsbara var för sig. De har vardera 2 tvättmaskiner för 5 kg normaltvätt och 2 torktumlare samt delar på ett avlastningsbord och en mattvätt.


Tvättpelaren drop-in i korridoren består av en tvättmaskin och en torktumlare. Den kan inte bokas.


Torkrummet har ett beredningsbord och två rejäla torkskåp med reglage för temperatur och tid.


Mangelrummet har en elektrisk mangel, arbetsbord, ett strykjärn och en strykbräda.


Tvättrummets maskinpark

Till vänster

Tvättmaskin Electrolux 575H LE (2019)

Tvättmaskin Electrolux W465H

Torktumlare Electrolux Wascator

Torktumlare Electrolux T3190

Till höger

Torktumlare Electrolux T3190

Torktumlare Electrolux T5190

Mattvätt

Tvättmaskin Miele Professional PWM 507 DV Performance (2020)

Tvättmaskin Electrolux W365H

Tvättrummets maskinpark till höger


Bokning

Tvättstugan är tillgänglig för oss boende alla dagar kl 07:00 - 22:00. Tvättrummen bokas manuellt på en anslagstavla längst bort i korridoren utanför torkrummet. Ange namn och lägenhetsnummer.


Tvättpassen omfattar 3 timmar, kl 7-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22. I tvättpasset ingår såväl tvätt som torkning.


Tvättpelaren drop-in kan inte bokas.


Ordningsföreskrift

 • Tvättstugan är öppen alla dagar 07:00 – 22:00.

 • Bokningstiden är max 3 timmar, inklusive tvätt och torktid, för ena eller båda tvättstugorna.

 • Vid bokning ska namn och lgh-nr anges.

 • Det är endast tillåtet att boka ett tvättillfälle åt gången.

 • Om tvättstugan inte tagits i bruk 30 min efter bokad tid får annan boende använda tvättstugan.

 • Efter avslutad tvättid ska samtliga maskiner och använda utrymmen göras rena.

 • Strömbrytarna på väggen (de som försörjer maskinerna med el) ska alltid vara påslagna.

 • Släck ljuset efter dig.

Drop-in tvättpelare

 • Tvättpelaren kan inte bokas.

 • Tvättpelaren är avsedd bara för en tvätt.

 • Drop-in-maskinerna ska inte användas av den som samtidigt bokat tid i tvättstugan.


Tvättstugedörren

Om tvättstugedörren krånglar - läs Rutiner vid fel innan du gör felanmälan. Här ar saxad info:


Det händer att de passiva läsarna vid tex tvättstuga och cykelrum visar röd gubbe så att du inte kommer in. Gå då till närmaste aktiva läsare (hiss eller ytterdörrar) och håll brickan framför läsaren några sekunder och grön gubbe visas. Därefter återvänder du och öppnar dörren på vanligt sätt. Fungerar det ändå inte, kan du vika handtaget uppåt och göra ett nytt försök.


Orsaken är att de hamnar i detta läge om man är för snabb när man håller fram brickan mot läsarna och att läsningen inte hinner bli klar innan man tar bort brickan.


Felanmälan

Gör felanmälan av krånglande maskiner. Sätt en daterad lapp på den aktuella maskinen med information om att felanmälan är gjord.