TVÄTTSTUGA

Tvättrummets maskinpark till vänsterTvättstugan har tvättrum, torkrum och mangelrum samt drop-in-pelare i korridoren.


Tvättrummet har två delar, den till vänster och den till höger, som är bokningsbara var för sig. De har vardera 2 tvättmaskiner för 5 kg normaltvätt och delar på ett avlastningsbord och en mattvätt. Den vänstra tvättstugan har 1 torktumlare och den högra har 2.


Tvättpelaren drop-in i korridoren består av en tvättmaskin och en torktumlare.


Torkrummet har ett beredningsbord och två rejäla torkskåp med reglage för temperatur och tid.


Mangelrummet har en elektrisk mangel, arbetsbord, ett strykjärn och en strykbräda.


Tvättrummets maskinpark

Till vänster:

Tvättmaskin Electrolux 575H LE (2019)

Tvättmaskin Electrolux W465H

(Torktumlare Electrolux Wascator) ur funktion

Torktumlare Electrolux T3190


Till höger:

Torktumlare Electrolux T3190

Torktumlare Electrolux T5190

Mattvätt

Tvättmaskin Miele Professional PWM 507 DV Performance (2020)

Tvättmaskin Electrolux W365H

Tvättrummets maskinpark till höger


Bokning

Tvättstugan är tillgänglig för oss boende alla dagar kl 07:00 - 22:00. Tvättrummen bokas manuellt på en anslagstavla längst bort i korridoren utanför torkrummet. Ange namn och lägenhetsnummer.


Tvättpassen omfattar 3 timmar, kl 7-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22. I tvättpasset ingår såväl tvätt som torkning.


Drop-in tvättpelare

  • Tvättpelaren kan inte bokas.

  • Tvättpelaren är avsedd bara för en tvätt.

  • Drop-in-maskinerna ska inte användas av den som samtidigt bokat tid i tvättstugan.Ordningsföreskrift

  • Tvättstugan är öppen alla dagar 07:00 – 22:00.

  • Bokningstiden är max 3 timmar, inklusive tvätt och torktid, för ena eller båda tvättstugorna.

  • Vid bokning ska namn och lgh-nr anges.

  • Det är endast tillåtet att boka ett tvättillfälle åt gången.

  • Om tvättstugan inte tagits i bruk 30 min efter bokad tid får annan boende använda tvättstugan.

  • Efter avslutad tvättid ska samtliga maskiner och använda utrymmen göras rena.

  • Strömbrytarna på väggen (de som försörjer maskinerna med el) ska alltid vara påslagna.


Felanmälan

Gör felanmälan till S-AB vid fel. Sätt en daterad lapp på den aktuella maskinen med information om att felanmälan är gjord.