FÖRENINGSSTÄMMA & PROTOKOLL

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra föreningsstämma hålls vid behov. Medlemmarna kallas skriftligt 2-6 veckor i förväg.


Medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan rösta. En röst per lägenhet.


Medlem kan företrädas av annan med skriftlig fullmakt.


Motion

är en skrivelse om önskade förbättringar eller förändringar som behandlas på årsstämman. Den lämnas skriftligt till styrelsen senast före mars månads utgång.


Årsstämma 2022

Länk --> Protokoll årsstämma 2022

Länk --> Årsredovisning 2021

Årsstämma 2021

Länk --> Protokoll årsstämma 2021

Länk --> Årsredovisning 2020

Äldre stämmohandlingar och årsredovisningar

Protokoll och årsredovisningar från 2011 och framåt finns att ladda ner från Årsstämma och årsredovisning genom att klicka på länken.