FÖRENINGSSTÄMMA & PROTOKOLL

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra föreningsstämma hålls vid behov. Medlemmarna kallas skriftligt 2-6 veckor i förväg.


Medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan rösta. En röst per lägenhet.


Medlem kan företrädas av annan med skriftlig fullmakt.


Nedladdningsproblem?

Vi jobbar på det. Tills vidare ber vi dig kontakta styrelsen för önskat protokoll.

Motion

är en skrivelse om önskade förbättringar eller förändringar som behandlas på årsstämman. Den lämnas skriftligt till styrelsen senast före mars månads utgång.


Årsredovisning 2020

Från och med 13 maj kan registrerade medlemmar ladda ner Årsredovisning 2020. Den ligger under Årsmöteshandlingar > 2021.

Av kostnads- och miljö-skäl kopierar vi upp det 20-sidiga dokumentet bara till dem som inte kan nås av den digitalt - efter anmälan på anslagstavlan i entréhallen.


Äldre stämmohandlingar

Protokoll och årsredovisningar från 2011 och framåt finns att ladda ner från Årsstämma och årsredovisning genom att klicka på länken.