LÅS & PORTTELEFON

Lås och låssystem

Tillträde till fastigheten sker med hjälp av låsbricka. Boende innehar och ansvarar för 3 låsbrickor. 


Låsbrickan går till de båda entrédörrarna och till gemensamma utrymmena tvättstuga, cykelrum, källare (kodlås i hissen), källar- och vindsförråd. När låsbrickan hålls mot läsaren blinkar en grön gubbe vilket betyder att dörren eller hissen till källaren låsts upp. 


Det finns 3 aktiva läsare, porten, källardörren och hissen. Övriga är passiva läsare. De passiva kan ibland krångla och då kan de aktiveras genom att hålla låsbrickan framför en aktiv läsare i några sekunder. Om låsen krånglar, kolla  

Rutiner vid fel innan du gör felanmälan.


Vårt låssystem är till för att garantera att vi har kontroll över vilka som har tillgång till våra gemensamma ytor i föreningen. Gemensam portkod finns inte av säkerhetsskäl.


Extra låsbricka

Du beställer extra låsbricka genom att anmäla detta till styrelsen via detta Kostnad för extra låsbricka är 100 kr, vilket debiteras på nästa avgiftsavi.


Borttappad låsbricka 

Anmäl till styrelsen om du tappar bort din låsbricka så att den kan avaktiveras.


Säkerhetsdörrar

Till flera lägenheter finns säkerhetsdörrar. Boende kan fritt välja sin säkerhetsdörr, förutsatt att den har liknande utseende som övriga dörrar i fastigheten. Föreningen har inte avtal med någon enskild leverantör och står inte för kostnaden av ny säkerhetsdörr.


Porttelefon

Intill huvudentrén finns en porttelefon där de boendes telefonnummer är inprogrammerade. Besökare ringer den som ska besökas via dosan till höger om dörren. Den uppringde kan då svara och öppna från sin telefon med knapp *.


Hur man gör framgår i manual för handhavande.


Ändra uppgifter i porttelefonen

Om du vill lägga till, ta bort eller ändra någon uppgift i porttelefonen ska du anmäla detta till styrelsen.


Uppställning av ytterdörr

Om du behöver ställa upp dörren, så ändrar du inställning i den grå lådan på vänster sida av dörröppnaren, se anvisning på plats eller rutiner vid fel.