LÅS & PORTTELEFON

Lås och låssystem

Tillträde till fastigheten sker med hjälp av låsbricka. Boende innehar och ansvarar för 3 låsbrickor och 3 lägenhetsnycklar.


Låsbrickan går till de båda entrédörrarna och till gemensamma utrymmena tvättstuga, cykelrum, källare (kodlås i hissen), källar- och vindsförråd. När låsbrickan hålls mot läsaren blinkar en grön gubbe vilket betyder att dörren eller hissen till källaren låsts upp.


Det finns 3 aktiva läsare, porten, källardörren och hissen. Övriga är passiva läsare. De passiva kan ibland krångla och då kan de aktiveras genom att hålla låsbrickan framför en aktiv läsare i några sekunder. Om låsen krånglar, kolla

Rutiner vid fel innan du gör felanmälan.


Vårt låssystem är till för att garantera att vi har kontroll över vilka som har tillgång till våra gemensamma ytor i föreningen. Det är elektroniskt och styrs av en dator där vi kan lägga till och ta bort accesser för varje bricka unikt. Gemensam portkod finns inte, av säkerhetsskäl.


Extra låsbricka

Du beställer extra låsbricka genom att anmäla detta till Storholmen via detta Kostnad för extra låsbricka är 100 kr, vilket debiteras på nästa avgiftsavi.


Tillfällig portkod

är en individuellt vald portkod som du kan delge dina besökare som då kan passera porten utan låsbricka. Den tillfälliga portkoden gäller i 24 timmar. Efter det behöver du själv aktivera den vid varje tillfälle som du vill att den ska gälla. Gör så här:


Anmäl till Storholmen att du vill ha tillfällig portkod och ange låsbrickans BRF-nummer. Det finner du på nedersta raden på låsbrickan, ett nummer som börjar på 31. Inom 2 veckor registreras du och får ett meddelande om det.


Aktivera funktionen när du fått meddelandet genom att lägga låsbrickan på kortläsaren/porttelefonen och knappa in *min kod*, där min kod är en fyrsiffrig kod som du väljer själv. T ex *1234*.


När du lägger låsbrickan på kortläsaren/porttelefonen kommer dörren att öppnas. Det gör ingenting. Gör bara som det står här ovan. Aktiveringen kan inte göras på distans.


Använd - Besökaren kan nu komma in genom porten genom att slå *min kod*.


Borttappad låsbricka

skall du anmäla till Storholmen. Den kan då avaktiveras så att den inte kan användas av fel person.


Säkerhetsdörrar

Till flera lägenheter finns säkerhetsdörrar. Boende kan fritt välja sin säkerhetsdörr, förutsatt att den har liknande utseende som övriga dörrar i fastigheten. Föreningen har inte avtal med någon enskild leverantör och står inte för kostnaden av ny säkerhetsdörr.

Porttelefon

Intill huvudentrén finns en porttelefon där de boendes telefonnummer är inprogrammerade.

Besökare ringer den som ska besökas via dosan till höger om dörren. Den uppringde kan då svara och öppna från sin telefon med knapp *.


Hur man gör framgår i manual för handhavande.


Ändra uppgifter i port-telefonen

Om du vill lägga till, ta bort eller ändra någon uppgift i porttelefonen ska du anmäla detta till Storholmen.


Uppställning av ytterdörr

Om du behöver ställa upp dörren, så ändrar du inställning i den grå lådan på vänster sida av dörröppnaren, se anvisning på plats eller rutiner vid fel.


Lägenhetsnumrering

Ditt lägenhetsnummer finner du på en liten skylt ovanför din lägenhetsdörr.