UTHYRNING AV LÄGENHET

Villkor för uthyrning / utlåning av lägenhet


Lägenhet i Brf Plåtslagaren 1 Solna kan hyras ut eller lånas ut i andra hand endast efter ansökan och godkännande av föreningens styrelse. Det gäller även uthyrning till anhöriga. Tillstånd ges för högst 1 år i taget.


Styrelsen tillämpar Hyresnämndens rekommendationer om vad som är giltiga skäl för uthyrning. Kommersiell uthyrning eller korttidsuthyrning, så som Airbnb eller liknande, tillåts inte.


Uppsägning av tillstånd

Tillståndet att hyra ut lägenhet kan komma att sägas upp om

  • tillståndet beviljats på osanna grunder

  • hyresgästen inte följer föreningens ordningsföreskrifter

Ägaren

ska använda ansökningsblankett för att sin ansökan, som ställs till Storholmen. Styrelsen beslutar i ärendet. Tänk på att styrelsen sammanträder en gång i månaden.


Brf-avgiften ska betalas av ägaren som i sin tur reglerar ekonomi med hyresgästen. Hyresbeloppet får täcka ägarens faktiska finansiella kostnader med ett ev tillägg för slitage av inventarier (Källa: Hyresnämnden).


Avgift för uthyrning

Från 2021 tillämpas stadgarnas § 20 om uttag av administrativ avgift för andrahandsupplåtelse,10% av prisbasbeloppet. Ägaren faktureras en gång per kalenderår, oavsett om hyresgästen hyr hela året eller inte.

Hyresgästen

  • ska följa föreningens ordningsföreskrifter.

  • ska ta del av den medlemsinformation som kontinuerligt ges.


En godkänd hyresgäst

  • kan registreras i porttelefonen.

  • kan bli medlem i föreningens slutna FaceBook-grupp, vilket sker genom särskild ansökan.

  • är välkommen att aktivt delta i föreningsaktiviteter och åta sig uppdrag för fastighetens och föreningens bästa.


Med fullmakt från ägaren

  • är hyresgästen berättigad att rösta vid årsstämma och annan röstning i föreningen.


Övrigt

Ägarens namn anslås i entréhallen och på lägenhetsdörren. Lägenhetsdörren får kompletteras med namn på hyresgäst.