UTHYRNING AV LÄGENHET

Villkor för uthyrning / utlåning av lägenhet


För att godkännas som medlem i Brf Plåtslagaren 1 krävs att man har för avsikt att bosätta sig här (stadgarnas § 26). Kravet på att bostadsrättshavare ska vara bosatta i fastigheten grundar sig i att det i en brf krävs medlemsengagemang och aktiva medlemmar för att föreningen ska fungera tillfredsställande. Föreningen drivs och fungerar genom sina medlemmar och det är därför rimligt att vara restriktiv med andrahandsuthyrning eftersom hyresgäster inte har samma skyldigheter och intresse av att delta i föreningens verksamhet.


Det är ingen omedelbar rättighet för en bostadsrättshavare att hyra ut sin lägenhet i andrahand och styrelsen har ett ansvar mot övriga medlemmar att veta vilka som faktiskt bor i lägenheterna och för att se till att ordningen upprätthålls i huset.


Det kan dock finnas olika skäl för att medlem under en begränsad tid önskar hyra ut sin bostad, till exempel tillfälliga studier eller tillfälligt arbete på annan ort eller man vill prova att sammanbo. Ekonomiska motiv, som att exempelvis köpa en lägenhet och sedan hyra ut den för att tillgodogöra sig hyra, utan att själv avse att bo i lägenheten, är inte ett giltigt skäl.


Lägenhet i Brf Plåtslagaren 1 Solna kan hyras ut eller lånas ut i andra hand endast efter ansökan och godkännande av föreningens styrelse. Det gäller även uthyrning till anhöriga. Tillstånd ges för högst ett år i taget. 


Styrelsen tillämpar Hyresnämndens rekommendationer om vad som är giltiga skäl för uthyrning. Kommersiell uthyrning eller korttidsuthyrning, så som Airbnb eller liknande, tillåts inte.


Ansökan

Bostadsrättshavaren ska använda ansökningsblankett för att sin ansökan, som ställs till Storholmen i god tid innan den tilltänkta hyresperioden ska påbörjas. Styrelsen behandlar och fattar beslut om inkomna ansökningar vid de månatliga styrelsesammanträdena. 


Uthyrning av bostad utan tillstånd innebär att man riskerar att förverka bostadsrätten, alltså att bostadsrättshavaren blir uppsagd och bostadsrätten tvångsförsåld.


Om styrelsen nekar tillstånd till andrahandsuthyrning kan bostadsrättshavaren överklaga beslutet till hyresnämnden.


Hyra och avgifter

Brf-avgiften ska betalas av bostadsrättshavaren som i sin tur reglerar ekonomi med hyresgästen. Hyresbeloppet får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad (dvs skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde) och driftkostnad (månadsavgift, el och bredband). Källa: Sveriges Domstolar.


Från 2021 tillämpas stadgarnas § 20 om uttag av administrativ avgift för andrahandsupplåtelse,10% av prisbasbeloppet. Ägaren faktureras en gång per kalenderår, oavsett om hyresgästen hyr hela året eller inte. Uppsägning av tillstånd

Tillståndet att hyra ut lägenhet kan komma att sägas upp om 


Hyresgästen 


En godkänd hyresgäst 


Med fullmakt från ägaren 


Övrigt

Ägarens namn anslås i entréhallen och på lägenhetsdörren. Lägenhetsdörren får kompletteras med namn på hyresgäst.